Mailap (Elusive)

Filipino:

Nagpipilit, gumigiit

Ang huwad na karamdaman

Lasa ng iyong mga ngiti

Hindi maiwasan, nakasanayan

Saluhin, kantiin

Nalulunod sa pag-ulan

Parinig, pakinggan

Ang kantang ‘di mapigilan

Nasaktan nanaman

Kaluluwang hindi matagpuan

At sino nga ba naman ako

Para sa iyo ay magpabisto?

.

Pumpilit, humihirit

Nasisiraan na ng bait

Mga bulaklak na tinahak

Tamis na napariwara ulit

Ang kasiyahang mapusyaw

Ng iyong sinag ng araw

Mapagpanggap na kapalaran

Ako kaya’y iyong mapagbigyan

Sa reklamo ng aking sining?

Sa makasariling hiling sa bituin?

Para ang kanyang kamay ay aking masagip

Sa sariling sakim na panaginip?

~*~

English Translation:

Forcing and scolding

All these false emotions

The taste of your smiles

I can’t help but get used to

Catching and hurting

Drowned out by the rain

To hear and to listen

To the song that never ceases

Hurt, yet again

A soul that cannot be found

And really, who am I

To let myself be known by you?

.

Forcing and hinting

Slowly going insane

For the flowers I have sent

Sweetness, lost once again

A jubilance most vibrant

From the rays of your sun

A fate most deceitful

Can I be given a chance

For the protests of my art?

For these selfish wishes on a star?

So that their hands, I could save

From my own avaricious dreams?

Leave a comment

Filed under Poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s