Awiting Buntala (Comet Songs)

Nakahiga sa kaparangan

At minamasdan ang buwan

Bumubulong ng tahimik

Nawala sa lumang panaginip

Kahit malamig ang ihip ng hangin

Sapat na ang bawat mahinay na tingin

Habang humaharana ang sandaigdig

At ako’y nalulugod sa pakikinig

Umaasa pa rin, sa isang balang araw

Na merong nakakabit na dito at ikaw

At ang bawat patak ng asul na gabi

Mahuhulog, matutulog sa ating tabi.

Lying on the meadows

And gazing at the moon

Whispering rather quietly

Lost in a vintage dream

Though the breeze blows cold

Each peaceful gaze is enough

While the universe serenades

And I am lulled while I listen

Still hoping for a someday soon

Connecting both here and you

As every drop of this cobalt midnight

Falls to repose between us two.

Leave a comment

Filed under Poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s