Tag Archives: likha

likha

anong ipapalit

para sa iyo,

aking likha?

kalikasan sa

aking dibdib, mga

ugat na walang

daloy, pusong

hindi napakikinggan

berdeng kumupas

sa kayumanggi

at napintasan

animo kahel

ang bawat hibla

ng iyong buhok at tila

nababahala, mga

matang napuno

na ng dagat

haranang nawala

alingawngaw na lamang

ang natira

o, kanilang saya!

sa aking kalumbayan

landas na napariwara

sumiklab na ang

kalangitan sa

tila ng hiyas na ulan

wala akong nasalo

bukod sa

karamdaman na

aking naipilit

para lamang sa iyo,

aking likha

what will be sacrificed

for you,

my creation?

nature in my

chest,

veins without

cascade, a heart

falling on deaf ears

veridian fading out

to brown

and affronted

akin oranges,

each single strand

of your hair and perhaps

worrying, those

eyes filled up with

the ocean

a lost serenade

only echoes

remain

oh, their jubilance!

at my melancholy

a fate straying away

the skies have

conflagrated with

the slowing of

the crystalline rain

and i have caught nothing

except for

a fever that i

have forced upon

only for you,

my creation

Leave a comment

Filed under Poetry